Random Ramblings from a Republican
Sunday, December 14, 2003
  'Tis the season. Here is a Gaelic Christmas poem by Padraic Pearse.

Bethlehem
Pádraig Mac Piarais (1879-1916)

Síon is sneachta
Oighear ar aibhnibh
Reoch anocht na réalta;
Cuing ar easaibh
Linnte ina leacaibh—
Brónach liom an saol!

Och! An mháthair
Mhodhúil mhánla,
Trua an seanóir críonna!
Bocht a n-áras
A bhfoscadh i stábla,
Monuar! Is dealbh an dídean!

Fuar an oíche!
Trua an Naíon!
Lom, mo chás, A leaba!
Tuargan gaoithe,
Cruatan geimhridh—
Olc do fháilte, a Leanbh!

Ceol sna Flaithis
Ag cór na n-aingeal,
Stóc is píob is cláirseach
Glórtha neamhdha
Ag gabháil a gcaintic,
‘S ag moladh Chríost, an tArd-Rí!
 
This weblog is dedicated to Irish Republican history and politics. Recommendations regarding topics can be emailed to me or left in the guest book, both of which are located below. Also below is a link list of sites that I frequent, I recommend you check them out.
Ta ar la anois.

ARCHIVES
12/01/2003 - 01/01/2004 / 01/01/2004 - 02/01/2004 / 02/01/2004 - 03/01/2004 / 03/01/2004 - 04/01/2004 / 04/01/2004 - 05/01/2004 / 05/01/2004 - 06/01/2004 / 06/01/2004 - 07/01/2004 / 07/01/2004 - 08/01/2004 / 08/01/2004 - 09/01/2004 / 09/01/2004 - 10/01/2004 / 10/01/2004 - 11/01/2004 / 11/01/2004 - 12/01/2004 / 12/01/2004 - 01/01/2005 / 01/01/2005 - 02/01/2005 / 02/01/2005 - 03/01/2005 / 03/01/2005 - 04/01/2005 / 04/01/2005 - 05/01/2005 / 05/01/2005 - 06/01/2005 / 04/01/2008 - 05/01/2008 / 10/01/2008 - 11/01/2008 / 11/01/2008 - 12/01/2008 / 12/01/2008 - 01/01/2009 / 01/01/2009 - 02/01/2009 / 02/01/2009 - 03/01/2009 / 03/01/2009 - 04/01/2009 / 04/01/2009 - 05/01/2009 / 05/01/2009 - 06/01/2009 / 08/01/2009 - 09/01/2009 / 09/01/2009 - 10/01/2009 / 12/01/2009 - 01/01/2010 / 02/01/2010 - 03/01/2010 /

Powered by Blogger

Email Contact
Weblog Commenting by HaloScan.com

Blogarama - The Blog Directory